Våre TJENESTER

Bredere leveranse skyldes bredere kompetanse.

Våre TJENESTER

Bredere leveranse skyldes bredere kompetanse.

Produkt

 • Regnskapsførsel
 • Forretningsførsel
 • Lønn
 • Fakturering
 • Inkasso
 • Rapportering
 • Årsregnskap
 • Ligningsdokumenter
 • Automatisering
Be om tilbud

Rådgivning

 • Selskapsetablering/stiftelse
 • Økonomistyring
 • Budsjettering
 • Skatte- og avgiftsspørsmål
 • Momsregistrering
 • Personvern (GDPR)
 • Finansielle tjenester
 • Likviditetsoptimalisering
 • Prosessoptimalisering
 • Fordringsrevisjon
 • HMS
 • Styremøter
Be om tilbud

Utkontrakterende

 • Regnskapsfører
 • Økonomisjef/COO
 • Sekretær m/økonomifunksjon
 • Styreleder
 • Styremedlem
 • Personvernombud
Be om tilbud